De första åren
Kei Jidosha
Acura
Type R
Modellkoder
Motorer
Observera att tidslinjerna avser tillverkning, ej försäljning!