Tärningens BI/DW

RDBMS
Vad är en databas? Ordet databas började användas 1963. 1970 publicerade Codd en artikel som blev grunden för relationsdatabasen. Relationsdatabasen lagrar all data i tabeller, även kallade relationer.
>> RDBMS

SQL
Vad är SQL? SQL har fyra olika användningsområden: sökning, manipulering, definition och säkerhet. Sökning och manipulering kallas ibland för CRUD-operationer: Create, Read, Update och Delete. SQL är ett set-baserat språk, men det finns utökningar för procedurerell funktionalitet.
>> SQL

BI/DW
Vad är BI/DW?
BI betyder Business Intelligence, vilket betyder att förstå sin verksamhet.
DW betyder Data Warehouse. Det är en metod för att sammanställa sina data.
>> BI/DW

OLAP
Vad är OLAP? OLAP är en teknologi som är gjord för att ge snabbare svarstider på frågor och analyser om datalagret är för långsamt.
>> OLAP

MDX
Vad är MDX? MDX är frågespråket för OLAP-kuber. Denna MDX Primer visar dig metodiskt vad MDX är, grunderna bakom konceptet, hur man ställer MDX-frågor, hur man gör MDX-uttryck, hur MDX-operatorerna ser ut, och hur MDX-funktioner fungerar.
>> MDX Primer

Sidan skapad 10 maj 2007
Senast uppdaterat 29 augusti 2014
Sammanställt av Christer Tärning.